FAQ

 

 

Heeft mijn kind altijd een vaste Studie Nanny?

Ja. Het zien van een vertrouwd gezicht is belangrijk om uw kind op zijn/haar gemak te stellen en dit is bevorderend voor de ondersteuning en begeleiding van uw kind. Om deze reden krijgen uw kinderen een vaste Studie Nanny. Daarnaast is een vaste Studie Nanny in staat om de ontwikkeling van uw kind op de lange termijn te volgen en is daardoor ook in staat om mogelijke leerproblemen tijdig te signaleren.

Als er geen klik is met de Studie Nanny, mogen we dan een andere?

Wij streven er naar om ervoor te zorgen dat elk gezin een passende Studie Nanny heeft. Dit doen wij door te kijken naar een aantal kenmerken, bijvoorbeeld de leeftijden van de leerlingen, van uw groepje en de kwaliteiten van de Studie Nanny. Mocht u echter ervaren dat er geen klik is tussen uw gezin en de Studie Nanny, dan proberen wij om op korte termijn een andere Studie Nanny bij uw gezin te plaatsen.

Als ik begin met een groep met 3 kinderen en er willen 3 andere vriendjes zich aanmelden in deze groep, kan dat?

Ja, het is mogelijk om uw Studie Nanny at Home groep uit te breiden op een later moment. De groep kan echter niet groter worden dan zes kinderen.

Wij willen graag doorgaan met Studie Nanny at Home, maar een deel van ons groepje wil ophouden. Wat nu?

U kunt in dit geval twee dingen doen. U kunt doorgaan met het kleinere groepje, de kosten worden dan evenredig over het aantal leerlingen verdeeld. U kunt ook nieuwe leerlingen aandragen om de groep weer compleet te maken, de gastouder dient dit wel altijd eerst goed te keuren. De begeleiding is immers bij haar thuis.

Kan ik een Studie Nanny een tijdje uitproberen?

Na een aantal maanden hebben de leerlingen de studievaardigheden aangeleerd. Willen we dat de leerling ze echt van nature gaat toepassen, dan hebben we echt wel een periode van 4 maanden nodig om ze goed te laten beklijven. Een Studie Nanny begeleidt uw kinderen dan ook voor minimaal 4 maanden.

Is het ook mogelijk om een Studie Nanny voor meer of minder dan 4 uur per dag te hebben?

In overleg kan er van de kerntijden 14.00-18.00 uur afgeweken worden. Wel is een Studie Nanny er altijd minimaal 4 uur per middag. Wanneer uw kinderen later dan 14.00 uit zijn gebruikt zij de tijd om zich goed voor te bereiden op de middag, zodat ze uw kinderen optimaal kan begeleiden.

Ik vind 4 uur voor mijn basisscholier wel lang! Kunnen ze zich wel zolang concentreren?

Studie Nanny at Home is gericht op spelenderwijs leren leren. Uw kind zal maximaal een half uur per dag besteden aan het maken van huiswerk en/of werkbladen. Tijdens de funworkshop leren ze uiteraard erg veel, maar doen dit wel op een ontspannen en leuke manier. Aan het eind van de dag mogen ze ook lekker relaxen en bezig met een spelletje. Zo houden we rekening met het concentratieniveau en mogelijkheden van het jonge kind.

Werken de Studie Nanny’s ook in de vakanties?

Ja, ook tijdens de schoolvakanties werken de Studie Nanny’s. De enige uitzondering hierop is de zomervakantie. De dienstverlening van Studie Nanny at Home wordt voortgezet tijdens de vakanties, omdat dit juist de momenten zijn waarop gewerkt kan worden aan achterstanden en hiaten van uw kind. Of indien geen achterstanden en hiaten aanwezig zijn om voorbereidend werk te doen, waardoor het kind goed voorbereid aan de slag kan na de schoolvakantie.

Wat als mijn Studie Nanny ziek is?

Mocht uw Studie Nanny ziek zijn of vanwege omstandigheden afwezig zijn op de dag van uw afspraak dan zal Studie Nanny at Home zich inspannen  een vervangende Studie Nanny te sturen zodat de begeleiding van uw kinderen voortgezet kan worden. Mocht Studie Nanny at Home daar niet in slagen, dan komt de vergoeding over die verzuimde uren te vervallen.

Is er een contract wat ik teken?

Ja. Wanneer u gebruik maakt van de Studie Nanny at Home dienstverlening dan wordt er ook een contract ondertekend.

Mijn kind heeft uitleg nodig bij een specifiek vak. Helpt een Studie Nanny daar ook bij?

Een Studie Nanny helpt uw kind bij de vakoverstijgende vaardigheden voor het schoolwerk. Een korte inhoudelijke vraag kan de Studie Nanny beantwoorden, maar wanneer blijkt dat er een structurele vakinhoudelijk achterstand is voor een bepaald vak zullen wij aanvullende bijles aanraden.

Wat gebeurt er als er geconstateerd wordt dat mijn kind een leerprobleem heeft?

Een Studie Nanny at Home heeft een signalerende functie met betrekking tot het constateren van leerproblemen en –stoornissen bij uw kind. Dit betekend dat een Studie Nanny bij het vermoeden van een leerprobleem of –stoornis dit met uw communiceert en dat er contact gelegd wordt met de Orthopedagogische Praktijk Maltha (OPM).

Alle onderzoeken en adviezen binnen het OPM worden uitgevoerd door deskundige orthopedagogen/ gezondheidszorgpsychologen (o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen). Er worden onderzoeken verricht naar onder andere capaciteiten, schoolkeuze, leerproblemen (dyslexie, dyscalculie), concentratie en profiel- en beroepskeuze.

Het onderzoek wordt vertaald in passende en bruikbare handvatten voor de leerling, de ouders, de school en derden. Wij geven een persoonlijk en praktisch advies waar u, uw kind en/ of derden daadwerkelijk iets mee kunnen.