Kwaliteit en achtergrond van een Studie Nanny

wat-is-een-studie-nanny-at-home

Kwaliteit en achtergrond van een Studie Nanny

Al onze Studie Nanny’s zijn hoogopgeleide deskundigen met een afgeronde WO master in de richting Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskundige of een soortgelijke studie. Tijdens hun studie hebben de Studie Nanny’s de benodigde theoretische kennis opgedaan over de verscheidene problematieken waarmee een kind en tiener te maken kan krijgen. Voordat de Studie Nanny’s aan de slag gaan volgen zij een interne opleiding waarin hun kennis wordt uitgebreid met de ruim 34-jarige praktijkervaring van De Maltha groep, welke is gespecialiseerd in studievaardigheden, studiemethodieken en leerproblemen. Bij deze interne opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Studiebegeleiding: Een Studie Nanny leert hoe zij uw kind op de beste wijze kan begeleiden bij het schoolwerk.
  • Omgangskunde en Etiquette leer: Een Studie Nanny leert welke omgangsnormen en etiquette ze moet toepassen binnen de levenssfeer van uw gezin.
  • Veiligheidskunde: Elke Studie Nanny heeft een BHV-cursus afgerond zodat zij weten welke handelingen zij moeten ondernemen tijdens calamiteiten.
  • Signaleren van leerproblemen en leerstoornissen: Daarnaast wordt er tijdens de opleiding tot Studie Nanny at Home uitgebreid aandacht besteed aan het volledige scala van leerproblemen en –stoornissen waarmee een leerling te maken kan krijgen. Een Studie Nanny vervult hierbij een signalerende functie. Mocht een Studie Nanny vermoeden dat er een leerprobleem of –stoornis speelt bij uw kind, dan wordt dit naar u gecommuniceerd en kan er contacten worden gelegd met onze Orthopedagogische Praktijk Maltha om te achterhalen wat er speelt bij uw kind.

Kwaliteot en achtergrond van een Studie Nanny

Wat kan de Orthopedagogische Praktijk Maltha betekenen voor mijn kind?

Bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha (OPM) kunt u terecht voor onderzoek, advies en specialistische begeleiding op maat. De praktijk verricht onderzoek naar onder andere capaciteiten, schoolkeuze, leerproblemen (dyslexie, dyscalculie), concentratie en profiel- en beroepskeuze. Het onderzoek wordt vertaald in passende en bruikbare handvatten voor de leerling, de ouders, de school en derden. OPM geeft een persoonlijk en praktisch advies waar u, uw kind en/ of derden daadwerkelijk iets mee kunnen. Alle onderzoeken en adviezen worden uitgevoerd door deskundige orthopedagogen en gezondheidszorgpsychologen (o.a. lid van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen).  

Welke rol heeft de Orthopedagogische Praktijk Maltha in Studie Nanny at Home?

Ook voor de Studie Nanny’s schrijft de OPM praktische handvatten waar ze met uw kind mee aan de slag kunnen. Mocht er sprake zijn van een leer- of gedragsprobleem, dan heeft OPM ervaren specialisten in dienst, die op de hoogte zijn en blijven van de huidige stand van zaken omtrent de leerproblemen en de invloed die deze problemen kunnen hebben op de onderwijsleersituatie en ook vaak op het gedrag van uw kind. Heeft uw zoon of dochter een verklaring, diagnose of zijn er sterke vermoedens van onderstaand probleem, dan kunnen de specialisten met uw zoon of dochter aan de slag in een één op één situatie om ervoor te zorgen dat van het probleem/de problemen een succeservaring gemaakt wordt.