Wat is Studie Nanny at Home

wat-is-een-studie-nanny-at-home

 

Wat is Studie Nanny at HomeBinnen Studie Nanny at Home verzorgen onze hoog opgeleide Studie Nanny’s in de middag studiebegeleiding aan huis voor een groepje van maximaal 6 kinderen uit groep 5 t/m het examenjaar van de middelbare school.

De studiebegeleiding is voor zowel de basisscholieren als de middelbare scholieren gericht op het ‘leren leren’ . Het hoogste niveau van studiebegeleiding en studievaardigheden realiseren wij door gebruik van de door De Maltha groep ontwikkelde modules. Deze modules, SmartsCool® geheten, zijn beschikbaar voor groep 5 tot en met de examenklas van het voortgezet onderwijs en gericht op het aanleren van de zogenaamde 21ste century learning skills. Voorbeelden van onderwerpen die hierin behandeld  worden zijn planning en mindmappen.

Uiteraard gebruiken onze Studie Nanny’s hiervoor passende methodes. Kinderen van de basisschool leren spelenderwijs leren aan de hand van funworkshops, terwijl middelbare scholieren leren studeren voor nu én later met behulp van digitale E-trainingen. Daarnaast krijgen ze persoonlijke aanwijzingen bij het maken van hun huis- en leerwerk.

 

         

 

Waarom Studie Nanny at Home voor mijn kind?

  • Uw kind(eren) worden professioneel begeleid, maar in plaats van op een externe locatie, gewoon thuis óf in het huis van uw vrienden. Ze bevinden zich dus altijd in een vertrouwde en veilige omgeving.
  • U kunt een groepje van maximaal 6 kinderen samenstellen, denk hierbij aan vrienden van uw zoon/dochter óf aan de kinderen van uw eigen vrienden. U kunt een Studie Nanny dus delen.
  • Via ons online leerlingvolg-en communicatiesysteem kunt u dagelijks meekijken met wat uw zoon/dochter heeft gedaan en de dagrapportage van de Studie Nanny lezen. Ook kunt u via dit systeem communiceren met de Studie Nanny.
  • Al onze Studie Nanny’s zijn afgestudeerde pedagogen of psychologen en hebben daarna een interne opleiding doorlopen.