Blog

Hoe leert uw kind eigenlijk?

Ieder kind heeft zich een bepaalde stijl van leren eigen gemaakt. Het kan zijn dat deze leerstijl weinig effectief is en onvoldoende resultaat oplevert. Het gevolg is frustratie, demotivatie, verminderde concentratie en uitstelgedrag. Uw kind raakt in een vicieuze cirkel waar het niet meer uit […]

Leren in beelden

Hoe herken je beelddenken bij je kind? Herkent u een combinatie van onderstaande verschijnselen bij uw kind? Dan is uw kind wellicht een beelddenker: Kinderlijk gedrag; Een gegeven opdracht wordt niet begrepen of wordt vergeten; Concentratiestoornis; Faalangst; Slecht handschrift; Veel en vaak ene specifiek soort […]