Het nieuwe leren met Studie Nanny at Home

Het nieuwe leren is een onderwijsconcept dat geleidelijk aan op steeds meer Nederlandse scholen wordt doorgevoerd. Helemaal probleemloos gaat dit niet; veel leerlingen blijken niet goed om te kunnen gaan met de verantwoordelijkheden die ze bij het nieuwe leren krijgen. In dit artikel vertellen we wat meer over wat er allemaal van de leerlingen wordt gevraagd bij het nieuwe leren, en hoe Studie Nanny at Home kan helpen om hen hierop voor te bereiden.

 

Over het nieuwe leren

Het nieuwe leren werd geïntroduceerd omdat er behoefte was aan verandering in het verouderde Nederlandse onderwijssysteem. De conventionele klassikale kennisoverdracht waarbij de kennis er door de leraar werd ingestampt en vervolgens werd getoetst moest plaats maken voor een manier van leren die meer gericht is op de leerling zelf, een manier waarbij de persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Het nieuwe leren gaat uit van het principe dat wanneer leerlingen hun eigen interesses volgen, ze het beste leren. Het draait hierbij niet zozeer om kennis zelf, maar om hoe de leerling zich kennis eigen maakt en deze in de praktijk kan toepassen. Het systeem vergt veel verantwoordelijkheid en zelfsturing van leerlingen – ze moeten zelf hun maak- en leerwerk inplannen en veel meer zelfstandig werken. Het nieuwe leren heeft er ook voor gezorgd dat leraren een andere rol hebben gekregen; zij zijn niet langer ‘verstrekkers van kennis,’ maar fungeren als begeleiders.

 

Moeite met het nieuwe leren

Hoewel het nieuwe leren op veel punten een vooruitgang is, blijkt dat niet alle leerlingen zich even goed kunnen aanpassen aan dit onderwijssysteem. Ze hebben vaak moeite met het inplannen van hun huiswerk, beschikken niet over voldoende studievaardigheden om zelfstandig en efficiënt voor toetsen te leren, of krijgen onvoldoende individuele aandacht. Dit leidt in veel gevallen tot een achterstand op school.

 

Het nieuwe leren met Studie Nanny at Home

Studie Nanny at Home is een organisatie die studiebegeleiding biedt voor leerlingen vanaf groep 5 van de basisschool tot aan het examenjaar van de middelbare school. Onder het toeziend oog van een vaste Studie Nanny worden de leerlingen een aantal middagen per week na schooltijd begeleidt bij het inplannen en maken van hun huiswerk en het leren voor toetsen. De focus ligt bij de studiebegeleiding op het ‘leren leren.’ Er wordt veel aandacht besteed aan het aanleren van studievaardigheden die onmisbaar zijn bij het nieuwe leren. Omdat de studiebegeleiding plaatsvind in groepjes van maximaal zes leerlingen, krijgt elke leerling alle individuele aandacht die hij of zij nodig heeft. De activiteiten en voortgang worden dagelijks bijgehouden in het online leerlingvolgsysteem, waardoor ouders altijd op de hoogte blijven van de vorderingen van hun kinderen.

 

Meer weten over Studie Nanny at Home?

Wilt u graag meer informatie over Studie Nanny at Home, of over hoe een Studie Nanny kan helpen om uw kind optimaal voor te bereiden op het nieuwe leren? Kijk dan op www.studienannyathome.nl!

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

18 − zeventien =