Hoe belangrijk is intrinsieke motivatie?

Wat is intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit jezelf komt. Als je intrinsiek gemotiveerd bent, doe je iets omdat je het graag wilt, niet omdat je van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen. Voorbeelden van intrinsieke motivatie zijn: Je doet extra goed je best bij Engels omdat je over enige tijd een reis naar Amerika gaat maken en je de taal dan goed wilt beheersen. Een ander voorbeeld: Je doet mee als collectant voor de Hartstichting omdat je vader problemen met z’n hart heeft.

Intrinsieke motivatie komt voort uit de eigen wil om iets te doen. De mogelijkheid zelf keuzes te kunnen maken is hier voor nodig. In het onderwijs is het daarom belangrijk dat er ruimte is voor het maken van eigen keuzes. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan deze behoefte van autonomie.

 

Wat is extrinsieke motivatie?

Bij extrinsieke motivatie doe je iets omdat dit van een ander moet of omdat er een andere externe prikkel is die je drijft. Een externe prikkel kan bijvoorbeeld een beloning of geld zijn. Of de dreiging van straf als je iets niet doet.
Er ontstaan motivatieproblemen als je het gevoel hebt dat anderen alles voor je beslissen. Je doet de dingen dan alleen nog maar om straf te voorkomen of om een beloning te krijgen. Motivatieproblemen in het onderwijs zijn vaak ook het gevolg van te weinig afstemming op de leerlingen, waardoor de intrinsieke motivatie verder daalt.

 

Hoe stimuleer/verhoog ik de intrinsieke motivatie van een kind?

Om een kind intrinsiek te motiveren stemmen wij af op de behoefte aan relatie, competentie en autonomie van het kind. Samen met het kind zoeken wij naar een leerstijl passend bij het kind. Het stellen van heldere, haalbare doelen en veel persoonlijke aandacht zijn hierbij essentieel. Op deze manier ervaart het kind regie en eigenaarschap over zijn/haar eigen leerproces.

 

Wat is belangrijk bij het verhogen van motivatie?

Het belangrijkste hierbij is: zelfvertrouwen geven, persoonlijke erkenning en geloof in zichzelf, geloof geven dat ze het ook kunnen volhouden en bereiken. Deze afstemming op de basisbehoeften zorgt voor een duurzame intrinsieke motivatie. Want intrinsieke motivatie dooft uit bij negatieve ervaringen, bij een gevoel dat het toch niet lukt.

Met een persoonlijke Studie Coach weet een kind waar hij/zij aan toe is!

 

Misschien zijn deze blog artikelen ook interessant

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × 5 =