Hoogbegaafd zijn op de basisschool

Bij een hoogbegaafd kind wordt snel gedacht aan bijvoorbeeld een kind van nog maar twaalf jaar oud die al dertig verschillende talen spreekt. Er bestaan echter diverse definities van hoogbegaafdheid. En hoe ga je om met een hoogbegaafd kind op de basisschool?

 

Definitie hoogbegaafdheid

Er bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid. Men spreekt veelal over hoogbegaafdheid bij een hoge score op een intelligentie test (zoals een IQ van 130 of hoger). Daarnaast beschikt het kind op jonge leeftijd al over intellectuele vaardigheden en kan het goed dingen onthouden. Ook blinken ze vaak uit in het oplossen van problemen en beschikken ze over diverse talenten (zoals sport of muziek). Uiteraard moet niet vergeten worden dat ieder kind anders is, dat geldt ook hier voor. Of een kind hoogbegaafd is word bepaald door iemand die daartoe bevoegd is, zoals een kinderpsycholoog.

 

Kenmerken hoogbegaafdheid

Bij jonge kinderen is hoogbegaafdheid op een aantal manieren op te merken. Een hoogbegaafd kind valt op door de leergierigheid, feitenkennis en vaardigheden die hij bezit in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten. Hun intelligentie zorgt er soms voor dat zij zich niet interesseren voor leeftijdsgenoten of hen kinderachtig vinden. Dit kan als gevolg hebben dat zij weinig vrienden maken en door hun klasgenoten buitengesloten worden in de klas. Zij trekken zelf meer naar volwassenen toe. Ook kan het voor komen dat ze ondanks hun intelligentie onderpresteren of vervelend gedrag vertonen. Dit gedrag laten zij zien omdat ze zich vervelen of toch graag bij de groep willen horen.

 

Tips?

De school kan een kind uitdagen door de lesstof op een hoog tempo te behandelen, uit te breiden of er dieper op in te gaan. Ze kunnen ook extra werk aan bieden in de vorm van meer oefenopgaven of werkstukken. Daarnaast zou de leerling projecten kunnen maken over een interessant onderwerp, waarin hij zijn creativiteit en kennis kwijt kan. Dit allemaal zodat de leerling zich niet zal vervelen, uitgedaagd blijft en zijn kennis kan uitbreiden.

Tevens is het belangrijk dat sociale vaardigheden aangeleerd worden, om zo het contact en de omgang met leeftijdsgenoten te bevorderen. Daarnaast is het aan ouders om het kind te laten deelnemen aan naschoolse activiteiten, zoals het beoefenen van een sport of spelen van een instrument, om het kind verder te laten ontwikkelen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 + 9 =