Leren in beelden

Hoe herken je beelddenken bij je kind?

Herkent u een combinatie van onderstaande verschijnselen bij uw kind? Dan is uw kind wellicht een beelddenker:

  • Kinderlijk gedrag;
  • Een gegeven opdracht wordt niet begrepen of wordt vergeten;
  • Concentratiestoornis;
  • Faalangst;
  • Slecht handschrift;
  • Veel en vaak ene specifiek soort fouten in het dictee en taalwerk;
  • Tegenzin bij een opstel;
  • Onverwacht heldere vragen of oplossing.

 

Beelddenken is aangeboren

Wellicht herkent u ook bij uzelf meerdere van deze verschijnselen vanuit uw kindertijd? Dat is niet gek, want uit meerdere onderzoeken is gebleken dat beelddenken aangeboren en erfelijk is. Vaak herkent een van de ouders veel van zichzelf of zijn ouder(s).

 

Beelddenken en planning en huiswerk

Beelddenken is het denken in beelden en gebeurtenissen en niet in woorden en begrippen. Het is ruimtelijk denken, waarbij de wereld wordt geordend met niet-talige middelen. Beelddenken is een specifieke denkstijl en geen stoornis of mankement. Wel kan het in de huidige maatschappij problemen opleveren. Het onderwijs en de maatschappij zijn tegenwoordig namelijk erg talig ingesteld. Is een kind meer een beelddenker, dan voelt hij of zij zich vaak onbegrepen. Hierdoor vermindert zijn/haar motivatie en loopt een beelddenker vast.

 

Hulp bij huiswerk en leren bij een beelddenker

Een Studie Nanny/Coach at Home kan een kind leren hoe hij/zij om kan gaan met het beelddenken. De Studie Nanny/Coach leert het kind gebruik te maken van zijn/haar mogelijkheden door bijvoorbeeld schema’s en mindmaps te maken. Hulpmiddelen als dagplanningen, agenda’s en voorbereidingsschema’s helpen en worden dus ook ingezet. Daarnaast ondersteunt de Studie Nanny/Coach op het gebied van het leren van teksten, vreemde talen en zaakvakken.

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

10 − 1 =