Studie hulp en nanny

Voor veel ouders zijn bijlessen, huiswerkbegeleiding en naschoolse opvang bijna niet te betalen. Maar het kan ook anders! Graag vertellen we u wat meer over de mogelijkheden van een studie hulp en nanny: een Studie Nanny!

Kwaliteit en achtergrond van een Studie Nanny

Wat is een Studie Nanny?

Een Studie Nanny at Home is een speciaal opgeleide studie hulp en nanny, of beter gezegd, een studiebegeleider. Zij verzorgt studiebegeleiding voor kinderen van groep 5 t/m het examenjaar van het middelbaar onderwijs verzorgt.

Wat is de werkwijze van een Studie Nanny?

De studiebegeleiding vindt, afhankelijk van de behoefte van de leerling, minimaal één middag per week plaats, na schooltijd. De Studie Nanny helpt uw kind bij het inplannen van het schoolwerk. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan studievaardigheden en studiemethodieken. Aan het eind van de middag, wanneer het huiswerk af is, wordt het gemaakte werk besproken en wordt het leerwerk overhoord.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de voortgang?

De Studie Nanny noteert al het gemaakt schoolwerk en overige opmerkingen in InsCool, het leerlingvolgsysteem van Maltha. Als ouder heeft u hier ook toegang tot. Zo kunt u de voortgang van uw kind nauwlettend in de gaten houden. InsCool biedt u tevens de mogelijkheid om 24 uur per dag, 7 dagen per week met uw Studie Nanny in contact te blijven.

Meer weten over Studie Nanny at Home?

Wilt u graag meer informatie over een studie hulp en nanny? Neem dan contact met ons op.