Opleiding en achtergrond

Al onze Studie Nanny’s/Coaches zijn hoogopgeleide deskundigen in de richting Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskundige of een soortgelijke studie. Tijdens hun studie hebben de Studie Nanny’s/Coaches de benodigde theoretische kennis opgedaan over de verscheidene problematieken waarmee een kind en tiener te maken kan krijgen.

Voordat ze aan de slag gaan volgen zij een interne opleiding waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Studievaardigheden, studiemethodieken: Een Studie Nanny/Coach leert hoe zij uw kind op de beste wijze studievaardigheden kan aanleren.
  • Omgangskunde en Etiquette leer: Een Studie Nanny/Coach leert welke omgangsnormen en etiquette ze moet toepassen binnen de levenssfeer van uw gezin.
  • Veiligheidskunde: Elke Studie Nanny/Coach heeft een BHV-cursus afgerond zodat zij weten welke handelingen zij moeten ondernemen tijdens calamiteiten.
  • Signaleren van leerproblemen en leerstoornissen: Daarnaast wordt er tijdens de opleiding tot Studie Nanny/Coach uitgebreid aandacht besteed aan het volledige scala van leerproblemen en –stoornissen waarmee een leerling te maken kan krijgen. Een Studie Nanny/Coach vervult hierbij een signalerende functie. Mocht een Studie Nanny/Coach vermoeden dat er een leerprobleem of –stoornis speelt bij uw kind, dan wordt dit direct met u besproken en een eventueel behandelplan opgesteld.