Hulp bij leerproblemen aan huis

Hulp bij leerproblemen

Het leren met een leerprobleem vergt andere vaardigheden van uw kind. Wij leren uw kind deze vaardigheden en leren deze ook praktisch toe te passen. Er wordt een plan van aanpak op maat gemaakt met als uitgangspunt de behoefte van uw kind. De gebieden waarop onze specialisten kunnen worden ingezet zijn:

  • Dyslexie
  • AD(H)D

 

Begeleidingstraject bij leerproblemen

Na een uitvoerige intake volgt er een advies en wordt er samen met u en uw kind een begeleidingstraject afgesproken wat aansluit bij het leerprobleem. Naast het praktisch leren omgaan met het leerprobleem helpen wij met het aanleren van studievaardigheden, het leren plannen en overhoren en controleren wij het schoolwerk en ondersteunen wij bij het oefenen van de lesstof. En dat allemaal in de veilige en vertrouwde omgeving van thuis voor zowel basisschoolleerlingen als middelbare scholieren!

Neem gerust contact op voor het bespreken van de mogelijkheden.