Tag Archives

Leren in beelden

Hoe herken je beelddenken bij je kind? Herkent u een combinatie van onderstaande verschijnselen bij uw kind? Dan is uw kind wellicht een beelddenker: Kinderlijk gedrag; Een gegeven opdracht wordt niet begrepen of wordt vergeten; Concentratiestoornis; Faalangst; Slecht handschrift; Veel en vaak ene specifiek soort […]