Verschil tussen ADHD en ADD, hoe ga je ermee om?

Jan en Kees zijn beste vrienden, spelen vaak samen en zitten ook naast elkaar in de klas. De leerkracht geeft klassikaal rekeninstructie. Jan vindt het lastig stil te zitten en flapt antwoorden eruit voor  de vragen gesteld zijn. Kees let niet op en kijkt dromerig uit het raam.

 

ADHD en ADD

Bovenstaande illustreert twee hele verschillende kinderen die toch veel overlap hebben. Jan heeft namelijk ADHD en Kees heeft ADD. Kinderen met ADD zijn snel afgeleid door prikkels vanuit de omgeving, kunnen zich moeilijk langdurig concentreren en worden vaak gezien als ‘dagdromers’. Kinderen met ADHD vinden het tevens lastig om de aandacht en concentratie vast te houden én laten onrustig gedrag zien. Dit laatste is dan ook het grootste verschil tussen ADHD en ADD, de mate van onrustig gedrag en hoe dat de persoon en diens omgeving beïnvloed. Beide groeperingen kampen namelijk met een overprikkeling aan indrukken en gedachten. Kinderen met ADHD worden hier echter druk van (bewegingsonrust, veel praten, doen) en kinderen met ADD dromen meer weg. Beiden groeperingen vinden het echter lastig om veel informatie te verwerken.

 

Hoe ga je om met ADHD en ADD?

Zowel kinderen met ADHD als kinderen met ADD hebben behoefte aan duidelijkheid en structuur. Zorg ervoor dat de prikkels in de klas zo beperkt mogelijk zijn, zowel geluidsprikkels als visuele prikkels. Concreet betekent dat; zorg bijvoorbeeld dat er geen onnodige spullen op het bureau staan en dat het kind een rustig plekje heeft (het liefst vooraan, met de rug naar de klas, niet bij het raam). Leerkrachten hebben vaak handvatten voor hoe om te gaan met ADHD/ADD kinderen, maar wat kan je als ouder doen? Thuis is het tevens belangrijk dat er duidelijkheid, regelmaat en structuur wordt geboden. Dit kan ten eerste in de vorm van huisregels, bijvoorbeeld aan tafel zitten tijdens eetmomenten. Ook is het belangrijk dat er routines ontstaan, met name in de ochtend voor het naar school gaan en ’s avonds voor het slapen gaan (begin en eindig de dag in rust). Wanneer omgevingen of situaties zullen veranderen is het ook handig dit tijdig aan te geven. De structuur en regelmaat moet dan weer opnieuw ontdekt worden.

 

Conclusie

Zo is er een heel scala aan tips hoe om te gaan met kinderen met ADHD/ADD, dit verschilt ook per kind, maar bovenal is het belangrijk om het kind zelfvertrouwen te blijven geven en zichzelf te kunnen laten zijn. Wat zou u thuis kunnen veranderen, zodat er (nog) meer duidelijkheid, structuur en regelmaat ontstaat?

 

 

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

13 − 10 =