Wat kan een Studie Nanny

De Studie Nanny’s at Home worden op De Maltha groep opgeleid tot volwaardige studiebegeleiders met enkele extra aandachtspunten.

 

Studiebegeleider

De Studie Nanny’s at Home worden door De Maltha groep opgeleid. Deze opleiding is gebaseerd op de meer dan 33 jaar ervaring die aanwezig is bij de Maltha Groep. Hierbij gaat het om de dagelijkse begeleiding, waaronder de dagelijkse overhoringen, het leren plannen op korte en lange termijn, het helpen bij het voorbereiden voor toetsen, het aanleren van studievaardigheden vanaf groep 5, wat uiteindelijk tot een optimale studieattitude zal leiden.

Daarnaast wordt er tijdens de opleiding ook aandacht besteed aan mogelijke ontwikkelingsstoornissen zoals dyslexie, autisme en ADD / ADHD. Het gaat hier voornamelijk om de invloed die deze stoornissen hebben op de dagelijkse aanpak van schoolwerk en hoe de Studie Nanny tijdens de dagelijkse begeleiding rekening moet houden met deze problemen.

De Studie Nanny wordt ook uitgebreid opgeleid in het aanleren van studievaardigheden, 21st century skills. Het idee hierachter is dat de leerlingen zelf moeten leren omgaan met hun schoolwerk en later hun vervolgstudies. Op deze manier worden leerlingen ook steeds zelfstandiger in het bijhouden en optimaliseren van hun schoolwerk. Het gebruik van insCool.nl, het leerlingvolgsysteem, wordt ook uitgebreid besproken tijdens de opleiding. Het doel van insCool is om een overzichtelijk systeem te gebruiken dat voor zowel de Studie Nanny als de ouders een duidelijk overzicht creëert van het werk dat door de leerling verricht wordt.

De Studiebegeleiding vormt de basis van de opleiding tot Studie Nanny, maar er zijn nog enkele andere onderdelen die naar voren komen.

 

Omgangskunde en Etiquette leer

De Studie Nanny’s volgen ook een module over omgangskunde en etiquette. Het gaat hier voornamelijk om de correcte manier van communicatie tussen de Studie Nanny en de ouders van leerlingen. Ook wordt er aandacht besteed aan de juiste etiquette die toegepast dient te worden binnen de levenssfeer van uw gezin.

Veiligheidskunde

Alle Studie Nanny’s nemen ook deel aan een officiële BHV-cursus. Tijdens deze cursus worden de Studie Nanny’s voorbereid op mogelijke calamiteiten. De Studie Nanny’s leren hoe ze in deze situaties moeten reageren, zodat zij al het mogelijke kunnen doen om de situatie tot een goede afloop te laten komen en de veiligheid van uw kinderen kunnen waarborgen.

Cursussen

De Studie Nanny’s zijn in staat om naast hun taken als studiebegeleidster ook nog diverse cursussen te geven op PO vlak, dan wel VO vlak. Deze cursussen gaan over een aantal verschillende onderwerpen, zoals mindmappen, rekenvaardigheden en taalvaardigheden, en time management (VO). De Studie Nanny’s bieden ook cursussen aan in Frans, Engels en Spaans voor op vakantie.

 

 

De opleiding tot Studie Nanny is dus veelzijdig en heeft dus een groot aantal aspecten die behandeld worden. Deze onderdelen zijn geselecteerd om de Studie Nanny zo goed mogelijk voor te bereiden op verscheidene situaties die zij/hij tegen kan komen. Op deze manier kan de Studie Nanny u en uw gezin zo goed mogelijk ondersteunen.

 Studie Nanny at home opleiding studie nanny at home